Tuesday, January 08, 2013

Iklan Jawatan Guru Khas Yayasan Islam Kelantan

  NR       Tuesday, January 08, 2013
Permohonan adalah dipelawa daripada Guru SandaranlGuru Berelaun Yayasan Islam Kelantan yang befkelayakan iaitu berurnur tidak kurang 45 tahun (lahir sebelum atau pada 31 Disember 1968) atau berkhidmat 15 tahun ke atas (lantikan sebelum atau pada 31 Disember 1998) untuk mengisi jawatan berikut:
Jawatan: GURU KHAS SISWAZAH DG41
Jadual Gaji: P1: RM1916.31 (Gaji Min), RM3,575.92 (Gaji Max)

Syarat Lantikan Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau
Diploma dalam bidang berkenaan dari institusi pengajian tinggi
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan SERTA Sijil Kursus Khas Yayasan Islam Kelantan atau lainlain
kelayakan ikhtisas / perguruan yang diiktiraf oleh kerajaan.
Syarat Lantikan Ijazah Sajana Muda / Sajana Muda Kepujian dari Universiti-
Universiti tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
oleh kerajaan SERTA Sijil Kursus Khas Yayasan Islam Kelantan atau
lain-lain kelayakan ikhtisas / perguruan yang diiktiraf oleh kerqjaan.

CARA MEMOHON
(a) Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan yang boleh didapati di Pejabat
Yayasan Islam Kelantan dengan harga RM2.00 setiap satu.
(b) Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan:
1) sekeping gambar berukuran paspot,
2) salinan Kad Pengenalan yang telah disahkan,
3) Salinan Sijil-Sijil Akademik dan Kursus Khas / Ikhtisas yang telah disahkan,
4) 1 keping sampul surat berukuran 22 x llcm bersetem 30 sen dan beralamat sendiri.
(c) Permohonan hendaklah dihantar kepada :

Pengarah
Yayasan Islam Kelantan
Nilam Puri, Peti Surat 248
15730 Kota Bharu
Kelantan.

Sebelum atau pada 31 Januari 2013 (Khamis) dengan mencatatkan nama jawatan
di&.d ut atas sebelah kiri sampul.
logoblog

Thanks for reading Iklan Jawatan Guru Khas Yayasan Islam Kelantan

Previous
« Prev Post

No comments: