Monday, August 19, 2013

Tawaran Mengikuti Kursus Sijil Pendidikan Awal Kanak-Kanak (Tabika/Taska) KEMAS Tahun 2013


Tawaran Mengikuti Kursus Sijil Pendidikan Awal Kanak-Kanak (Tabika/Taska) KEMAS Tahun 2013.

Warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa untuk memohon mengikuti Kursus Sijil Pendidikan Awal Kanak-kanak (Tabika/Taska) KEMAS Tahun 2013

1. SYARAT & KELAYAKAN 
- Pemohon mestilah warganegara Malaysia;
- Berumur tidak kurang dari 21 tahun dan tidak melebihi 35 tahun pada tarikh tutup iklan;
- Pemohon mestilah mempunyai kelayakan seperti berikut:

(a) DIPLOMA yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (keutamaan kepada calon yang memiliki Diploma dalam bidang Pendidikan Awal Kanak-kanak); atau

(b) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan

(c) Kepujian Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

- Kakitangan kerajaan bertaraf TETAP, lulusan Kolej Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) tidak layak untuk memohon jawatan ini

2. MAKLUMAT ASAS KURSUS
- Tempat : Institut / Pusat Latihan KEMAS
- Tempoh : Satu (1) hingga dua (2) bulan atau tertakluk kepada perubahan yang ditetapkan oleh Jabatan

3. TARIKH PERLANTIKAN
- Calon yang LULUS KURSUS ini sahaja layak dipertimbangkan untuk dilantik sebagai Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat (Pemaju Masyarakat Tabika/Taska) Gred S27 KONTRAK
- Tarikh perlantikan ke jawatan ini dijangka berkuat kuasa Januari 2014 atau tertakluk kepada perubahan

4. PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN
- Pemohon dikehendaki menggunakan Borang KEMAS 1 Pin. 2005
- Isikan semua maklumat dengan jelas, tepat dan lengkap mengikut butiran yang dikehendaki seperti dalam borang berkenaan
- Borang juga boleh didapati di:

(a) Laman Web KEMAS : http://www.kemas.gov.my/
(b) Fecebook KEMAS
(c) Pejabat KEMAS Negeri atau Daerah/Parlimen. Alamat Pejabat KEMAS Negeri adalah seperti berikut :https://www.facebook.com/notes/jabatan-kemajuan-masyarakat-kemas/direktori-jabatan-kemajuan-masyarakat-kemas-negeri/500001019960

5. PANDUAN MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN
- Borang hendaklah dihantar ke PEJABAT KEMAS NEGERI yang dipilih SEBELUM tarikh tutup permohonan
- Sebarang kelewatan permohonan tidak akan dipertimbangkan
- Permohonan yang tidak lengkap tidak akan dilayan

6. TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 30 OGOS 2013

7. TEMUDUGA DAN KEPUTUSAN
- Hanya calon yang layak sahaja akan dipanggil untuk temu duga
- Hanya calon-calon yang berjaya dalam Kursus Asas Sijil Pendidikan Awal Kanak-kanak akan dipertimbangkan untuk berkhidmat sebagai Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat (Pemaju Masyarakat Tabika/Taska) Gred S27 secara kontrak di KEMAS.
- Calon-calon yang tidak dihubungi selepas enam (6) bulan daripada tarikh tutup iklan dianggap tidak berjaya. Surat pemberitahuan tidak akan dikeluarkan oleh Jabatan.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...